Mittnordenkommitténs trojka sammanträder i Härnösand

2010-08-11 21:47

Mittnordenkommitténs trojka (ledningsgrupp) sammanträder i landstingskansliet, Härnösand, fredagen den 28 november. På agendan för mötet finns bland annat planering av den särskilda ungdomssatsning som kommittén nyligen initierat och där Linda Hallgren vid förvaltningen för Regional utveckling är projektledare. Mötet avslutas med samtal och lunch tillsammans med landshövding Bo Källstrand. Trojkan leds under 2008 av Gunnar Viken, fylkesrådsordföranden i Nord-Tröndelag fylkeskommune. Övriga ledamöter är Björn Sandal, Jämtlands läns landsting och Peter Boström, Österbottens förbund.

Mittnordenkommittén är ett gemensamt gränsregionalt samarbetsnätverk mellan de centrala delarna av Norge, Sverige och Finland. Medlemmar är fylkeskommunerna i Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelag, landstingen och kommunförbunden i Jämtland och Västernorrland samt landskapsförbunden i Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten samt Svenska Österbottens förbund för kultur och utbildning. Satakunta förbund i Finland är partner till samarbetet.

 

 

 

Läs mer om mittnordenkommitten.
Ytterligare information lämnas av Jon Hillgren, kanslichef.

 


Tillbaka till toppen