Landstingsfinansierad (IVF) vid ofrivillig barnlöshet

2013-09-30 15:35

Infertilitet, det vill säga ofrivillig barnlöshet, brukar beskrivas som att en önskan om att bli gravid och få barn inte uppfylls vid den tidpunkt som man önskar efter det att man försökt med regelbundet samliv med en partner under ett år. 

Om du är ofrivilligt barnlös i Västernorrland och har varit det i ett år så kan du söka hjälp på någon av kvinnoklinikernas fertilitetsmottagningar i vårt län.

I Sundsvall och Härnösand finns även privata gynekologer som har avtal med respektive kvinnoklinik vilket innebär att kostnaden för vård är densamma som om du söker på kvinnokliniken.

Landstingsfinanserad IVF (Invitrofertilisering) 

Sedan beslut togs på HSN-nämnden under april 2013 har homosexuella och lesbiska par lika villkor när det gäller fertilitetsutredning. Lesbiska par har rätt till tre subventionerade donatorinseminationsförsök.

Läs mer om de nya reglerna på 1177.se

Ofrivillig barnlöshet på 1177.se 


Tillbaka till toppen