NSPA möter OECD i Bryssel 10-11 mars

2015-02-24 15:06

10-11 mars möter representanter för nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) för att diskutera den studie OECD ska utföra om NSPA-området.

OECD kommer under 2015-2016 utföra en studie av de regionala förutsättningarna för tillväxt i NSPA-området, det vill säga de 4 nordligaste länen i Sverige, Norges tre nordligaste fylken och Finlands 7 nordligaste landskapsförbund. Startskottet för denna studie går den 10-11 mars i och med ett möte mellan NSPA och OECD i Bryssel. Under mötet kommer representanter från de olika medlemsregionerna i NSPA och representanter från OECD diskutera inriktningar studien kan ha och hur studien kommer att utföras i praktiken.

Regional studie av tillväxtmöjligheter och utmaningar

Det finns flera syften med studien. Ett syfte är att assistera regionens utvecklingsarbete genom att identifiera gemensamma utmaningar och möjligheter till mer regionalt samarbete. Ett annat är att underbygga argumentationen för en fortsatt så kallad gleshetsbonus för NSPA-regionen även under programperioden 2021-2027 och utarbeta strategier för hur dessa extra medel kan användas för att stärka NSPA-regionen. NSPA-regionen får mer direkt stöd ifrån EU:s sammanhållningspolitik än andra regioner i Sverige och Finland genom en särskild gleshetsbonus. Gleshetsbonusen ges för att regionernas speciella utvecklingsmöjligheter och utmaningar ska tillgodoses.

För frågor om NSPA och OECD-studien, kontakta Martin Karlsson, EU-samordnare på Mid Sweden European Office. 

Läs mer om NSPA på nätverkets webbsida (engelsk text)

Läs mer om EU:s sammanhållningspolitik på EU-kommissionens hemsida 

 


Tillbaka till toppen