När försvaret försvinner – resistenta bakterier

2010-08-11 21:47

Följ med på en resa i bakteriernas värld!

Antibiotika har länge varit effektiva medel mot bakterier men de förlorar snabbt mark. Nu satsar Landstinget Västernorrland på utbildning för såväl personal inom kommun och landsting som för allmänheten för att inte bakterierna ska vinna slaget.

Stafylokocker_Foto: Smittskyddsinstitutet

Foto: Smittskyddsinstitutets pressarkiv

Det är på allvar. Vi måste se över vår användning av antibiotika om vi även i en nära framtid vill kunna bota och förebygga svåra infektioner.

- Vi måste helt enkelt bli bättre på att hushålla med de antibiotika vi har. All antibiotikaanvändning driver på resistensen. Först måste vi helt kapa den obefogade användningen, och bli bättre på att spara den goda normalfloran. ´

- Sedan måste vi nog ändå ransonera bland den behandling som vi idag anser befogad, säger Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare och ordförande i Strama Västernorrland.

Föreläsningar runt om i länet

Under de kommande två veckorna kommer åtta föreläsningar att hållas på temat. Fyra stycken dagtid för kommunernas och landstingets egen personal. På kvällstid riktar sig föreläsningarna till allmänheten, ”till alla som någon gång har varit eller kommer att bli snuviga”, eller drabbas av andra infektioner.

 

Välkommen du också! 

Plats & tid

För allmänhet

  • Örnsköldsvik 29 september kl. 18-19.30 Aulan, Vårdcentralen Ankaret
  • Sundsvall 1 oktober kl. 18-19.30 Aulan, Sundsvalls sjukhus
  • Härnösand 6 oktober kl. 18-19.30 Fullmäktigesalen, Landstingets kansli
  • Sollefteå 8 oktober kl. 18-19.30 Hullsta gård, Danssalongen

För personal

  • Örnsköldsvik 29 september kl. 14-16 Aulan, Vårdcentralen Ankaret
  • Sundsvall 1 oktober kl.14-16 Aulan, Sundsvalls sjukhus
  • Härnösand 6 oktober kl.14-16 Fullmäktigesalen, Landstingets kansli
  • Sollefteå 8 oktober kl.14-16 Hullsta gård, Danssalongen

Tillbaka till toppen