Nästa steg i utbytet med Mombasa-regionen, Kenya

2014-12-01 09:41

I maj hade vi i Västernorrland besök av en delegation från Mombasa-regionen i Kenya. Nu är det vår tur att besöka dem. Målet är att hitta möjliga samarbeten inom områdena ungas delaktighet, kultur, folkbildning samt energi och miljö.

– Östafrika är en region i stark utveckling, men som också står inför stora utmaningar, bland annat när det gäller ungas delaktighet, utbildning och miljö. Utbytet med Mombasa-regionen i Kenya ger oss en möjlighet att lära oss om hur man arbetar med regional utveckling i Kenya samtidigt som vi bidrar till att genomföra den svenska politiken för global utveckling, säger Hans Wiklund, regional utvecklingsdirektör vid Landstinget Västernorrland.

I landstingets delegation ingår landstingsråd Per Valberg (M), ordförande i Regionala nämnden Sverker Ågren (KD), regional utvecklingsdirektör Hans Wiklund och internationell sekreterare Ilona Novak.

Ungas delaktighet, kultur, folkbildning, miljö och energi

Aktiviteterna fokuserar på ungas delaktighet, kultur, folkbildning samt miljö och energi. Det är inom dessa områden man söker framtida samarbete. Under besöken hos varandra samordnas studiebesök för att lära känna varandra, etablera personliga kontakter och diskutera gemensamma utmaningar och utvecklingsbehov. 

Läs hela programmet för den 2-7 december 2014 (pdf)

Läs mer om förberedelseprojektet på våra internationella sidor

Projekt inom Sida-programmet

Besöket finansieras av Sida inom ramen för programmet om kommunala partnerskap (ICLD). Landstinget har beviljats bidrag om 275 000 kronor för att genomföra en förstudie. Under våren besöker representanter från Kenya Västernorrland och under hösten ska ett besök ske i Mombasa-regionen i Kenya. Målsättningen med förstudien är att undersöka möjliga framtida samarbetsprojekt som kan finansieras inom Sida-programmet.


Tillbaka till toppen