Nationell kartläggning av föräldrastöd på Barnavårdscentraler

2011-06-13 12:54

I rapporten som publicerades den 31 mars 2009 beskrivs hur sjuksköterskor, på barnavårdscentraler (BVC) i Västernorrland och i vissa fall i jämförelse med Sverige, uppfattar föräldrastöd. Vidare redovisas förekomst, omfattning, innehåll och deltagande inom barnhälsovårdens föräldragrupper.


Läs mer i rapporten (se länk nedan)

Rapport Föräldrastöd på BVC i Västernorrlands län.pdf


Bilaga Enkät.doc

 

För mer information kontakta
Vårdutvecklare inom barnhälsovården Eva-Lena Östholm, 070-3288754.
Folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson, 070-58 68 555

Primärvården Västernorrland

 


Tillbaka till toppen