Nationell patientenkät genomförs även i psykiatrisk- och rättspsykiatrisk öppen- och sluten vård

2010-08-11 21:47

 

Din åsikt om vården behövs!Sveriges första nationella patientenkät genomfördes inom området primärvård hösten 2009. Då skickades enkäten ut till ett urval patienter som besökt primärvården mellan början av september och mitten av oktober. Nu fortsätter undersökningen med samma upplägg bland patienter inom den specialiserade sjukvården.

Området psykiatri är först på tur, där urvalet sker mellan vecka 1-12 för psykiatrisk slutenvård och mellan vecka 5-8 för psykiatrisk öppenvård. Själva enkäten skickas ut till patienterna med start vecka 6 respektive vecka 10. Det är viktigt att alla som får enkäten hemskickad tar sig tid att fylla i den, resultaten kommer att bidra till allt utvecklings- och förbättringsarbete med patientens erfarenheter som bas.

Med hjälp av den nationella patientenkäten får alla landsting möjlighet att utvärdera sina patienters perspektiv och upplevelser av vården på ett likvärdigt sätt och göra jämförelser på landstings-, region- och riks nivå.

Resultatpresentation

Resultaten av mätningarna i primärvården, både vad gäller hela landet och specifikt för Landstinget Västernorrland, presenteras den 18 februari. På liknande sätt kommer resultaten från de nu aktuella mätningarna inom psykiatrin och den specialiserade sjukvården presenteras hösten 2010 med början tidigast under vecka 26.

För mer information
Kontakta Marie-Charlotte Sigeman, landstingsstaben Hälso- och sjukvård,
tel. 0611-800 45


Tillbaka till toppen