Nationell patientenkät vid akutmottagningar

2011-04-01 13:10

Under hösten 2010 genomfördes en nationell patientenkät vid länets akutmottagningar. Nu vill vi tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten. Era synpunkter hjälper oss att förbättra vården.

1 197 patienter som besökt akutmottagningen vid Sollefteå sjukhus, Örnsköldsviks sjukhus eller Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand fick möjlighet att svara på enkäten, svarsfrekvensen var 57,4 procent. 

Din åsikt om vården behövs

Syftet med enkäten är att få veta vad ni tycker om bland annat bemötande, förtroende, delaktighet och information. Utifrån resultatet kan sedan relevant förbättringsarbete bedrivas. Nästa undersökning vid akutmottagningar kommer att genomföras under nästa år och då hoppas vi på en ännu högre svarsfrekvens. 

Resultat för Landstinget Västernorrland

Svaren på frågorna i den nationella patientenkäten har poängviktats. Maximalt kan 100 poäng delas ut på varje fråga. Så här ser resultatet ut för Landstinget Västernorrland i jämförelse med övriga landstings poäng. Siffrorna inom parentes visar riksgenomsnittet. 17 landsting/regioner deltog i mätningen. Kronoberg, Norrbotten, Stockholm och Västerbotten har inte deltagit.

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?
89 poäng (88). Sjätte plats bland landets landsting.

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?
74 poäng (73). Sjunde plats.

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?
77 poäng (77). Femte plats.

Förtroende

Kände du förtroende för de läkare som du träffade?
83 poäng (85). Tolfte plats.

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på sjukhuset?
84 poäng (82). Tredje plats.

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här akutmottagningen till andra?
85 poäng (84). Sjunde plats.

Tillgänglighet

Hur lång tid fick du tillbringa vid akutmottagningen? 
57 poäng (52). Femte plats.

Besök www.indikator.org/publik för att ta del av resultatet från undersökningen.

Tack för dina svar!


Tillbaka till toppen