Nationell satsning på kortare väntetider och högre kvalitet inom cancervården

2015-01-26 11:56

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beslutat om en gemensam överenskommelse för svensk cancervård.

2 miljarder eller 500 miljoner kronor per år, satsas under åren 2015- 2018 på standardiserade vårdförlopp (SVF), kortare väntetider och högre kvalitet inom cancervården efter dansk modell. Satsningen bygger på den antagna nationella cancerstrategin.

I den norra regionen - Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, är det Regionalt cancercentrum norr (RCC norr) som har uppdraget att samordna och stötta landstingen i införandet av de standardiserade vårdförloppen.


Tillbaka till toppen