Naturvårdsverket utser snökyla till gott exempel

2010-12-01 16:24

Projektet med snökyla och frikyla vid länssjukhuset i Sundsvall är en del av de energieffektiva åtgärder som genomfördes under Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) 2005-2008. Naturvårdsverket har nu utsett projektet till ett ”gott exempel”.

Naturvårdsverkets enhet för investeringsprogram arbetar med att välja ut bra projektresultat, ”goda exempel”, från klimatinvesteringsprogrammen. Målet är att ungefär 10 procent av alla projekt ska väljas ut som demonstrationsprojekt. Erfarenheter och resultat från dessa projekt och åtgärder ska sedan göras tillgängliga och spridas genom Naturvårdsverkets arbete.

Landstingets arbete med snökyla och frikyla vid länssjukhuset kommer nu att vara ett demonstrations- och referensprojekt och presenteras som ett gott exempel både i tryckta faktablad och på webben.
 
Tidigare har Landstinget Västernorrland utsetts till gott exempel av Naturvårdsverket för sitt projekt inom belysningsområdet (Lokala investeringsprogrammet) både på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och Närvård Härnösand.

För mer information om Naturvårdsverkets arbete med Goda exempel, besök www.naturvardsverket.se/godaexempel


Tillbaka till toppen