"Hälsa –ett gemensamt ansvar", nätverkskonferens 5-6 februari

2014-01-30 16:40

Om vi ska åstadkomma en god hälsa för befolkningen –är vi beredda att ta ansvar?

”Hälsa –ett gemensamt ansvar” är temat för den 11:e nationella Nätverkskonferensen som går av stapeln den 5-6 februari på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Politiker och tjänstemän från kommuner och landsting samlas under två dagar för att diskutera det gemensamma ansvaret för befolkningens hälsa.

Som värdar för konferensen står Landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting tillsammans med Nätverken ”Demokrati och hälsa” och ”Uppdrag Hälsa” samt Sveriges Kommuner och landsting.
 
På konferensen medverkar bland andra Bi Puranen, Hans Abrahamsson, Benny Hjern, Leo Razzak och Carin Götblad.

Nätverket Hälsa och Demokrati och Nätverket Uppdrag Hälsa arbetar
med styrnings-, lednings- och uppföljningsfrågor ur ett befolknings- och
behovsperspektiv.

Du kan läsa mera om nätverket på deras egen webbplats
 

Tillbaka till toppen