Nobelt när forskare fick stipendium

2013-12-13 16:27

En dag för att visa den forskning som pågår i Landstinget Västernorrland hölls i Sundsvall den 6 december. Föreläsarna inspirerade deltagarna till fortsatt utveckling och dagen innehöll bland annat matnyttig information om nyöppnade Kliniskt Forskningscentrum och Registercentrum Norr.

 {ImageGallery}


Ett forskningsbokslut är gjort för 2012 och det visar att den kliniska forskningen ökar. I fjol disputerade fyra medarbetare inom hälso- och sjukvårdsområdet och 53 vetenskapliga artiklar där medarbetare från landstinget varit medförfattare publicerades.

Idag finns det möjlighet för landstingets forskare att få stöd med planering och genomförande i sina projekt av Kliniskt Forskningscentrum. Enheten är en del av Forskning och Utveckling. En annan viktig del i forskningsarbetet är korrekta underlag. Jack Lysholm, FoU-chef vid Västerbottens läns landsting, berättade om hur Registercenter Norr kan bidra.

Anne Lindgren är en av 25 medarbetare som mottog stipendium för sin forskning vid landstingets egen Nobeldag. Hon presenterade sitt projekt där hon undersöker smärta i ländrygg och bäcken som är ett vanligt problem för kvinnor under och efter en graviditet.

- Vi har spännande forskning på gång här i landstinget och kanske kommer någon av våra medarbetare någon gång i framtiden att delta i den riktiga Nobelceremonin funderade Jonas Appelberg, Forskning och utvecklingschef, sedan han visat en bild av årets pristagare i Medicin.

Marie-Therese Vinnars är läkare i Örnsköldsvik och disputerade i somras. Hon fick stipendium för att fortsätta sitt avhandlingsarbete som handlar om sjukliga förändringar i moderkakan vid havandeskapsförgiftning och hur det påverkar moder och barn.

Dagen avslutades med att landstingsråden Per Wahlberg och Jacomina Beertema önskade stipendiaterna lycka till.

Text och bild: Charlotte Bovidson

 


Tillbaka till toppen