Norra Sverige tar sats inför 2014–2020

2013-10-22 10:22

I mitten på veckan samlas 150 politiker och tjänstepersoner från norra Sverige och kraftsamlar inför EU:s budgetperiod 2014–2020. Det är dags för Europaforum Norra Sverige, där Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten finns representerade.

Europaforum XIX Norra Sverige webbsänds den 24 oktober klockan 09.00–17.00 via

Region Västerbottens webb

Europaforum presenterar senaste nytt om inriktningar för regional-, innovations- och forskningspolitiken. Hur kommer EU:s fonder och program utformas? Vilka blir de specifika prioriteringarna för norra Sverige och Norden? Självklart ägnar konferensen även tid åt Umeå 2014 och kulturen som en naturlig plats i regionens samhälls- och näringsutveckling.

Konferensen behandlar även det kritiska läget inom europeiska unionen och hur norra Sverige med goda investeringar och gränsöverskridande samarbete ska kunna möta framtidens utmaningar. Programmet innehåller gäster från EU-parlamentet, EU-kommissionen, OECD, sveriges regering och många fler.

I direkt anslutning till Europaforum, med invigning kvällen den 24 oktober, arrangeras forum för vårt nordiska regionsamarbete (NSPA, northern sparsely populated areas).

Se program för EFNS och NSPA.

Om Europaforum Norra Sverige, EFNS

Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Forumet arrangeras cirka två gånger per år.
Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken samt att påverka de delar som berör norra Sverige. Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat.

Om Northern Sparsely Populated Areas, NSPA

The regions of northern Finland, Norway and Sweden have many common circumstances such as sparse population, harsh climate and long distances.  This part of Europe is also specifically affected by globalisation, energy-supply, climate change and demographic change.

The NSPA network consists of 14 regions in three countries sharing common circumstances and objectives, working together to raise awareness of the region in the EU institutions, influence EU policy and to provide a platform for best practise.


Tillbaka till toppen