Norra Sverige tar sats inför nästa programperiod

2013-10-24 21:46

Europaforum Norra Sverige XIX tar sats inför 2014-2020 med startskott 23-24 oktober i Umeå. EU:s fonder, prioriteringar och möjligheter har diskuterats när 150 politiker och tjänstemän från de fyra nordliga länen kraftsamlat inför EU:s budgetperiod 2014–2020.

{ImageGallery}

I direkt anslutning till Europaforum arrangeras forum för vårt nordiska regionsamarbete NSPA (Northern Sparsely Populated Areas). Programmet innehåller gäster från Europaparlamentet, EU-kommissionen, OECD, Sveriges regering och många fler. Från Västernorrland finns bland andra Åsa Möller (M) på plats.

Europaparlamentariker Jens Nilsson (S) var en av dem som startade upp Europaforum Norra Sverige. Här berättar Jens om sina förväntningar på det 19:e forumet.

Vad anser du är de viktigaste frågorna att diskutera under Europaforum Norra Sverige?
 – Det viktigaste just nu är att förmå regeringen att ta vara på de möjligheter som EU:s strukturfonder ger. Tyvärr finns en passivitet från regeringen som varat i två år och är mycket oroväckande. Det finns en tydlig tendens att man inte vill ta tillvara den lokala och regionala nivåns åsikter i en öppen och ärlig dialog.

Vad möjliggör samarbetet i Europaforum Norra Sverige?
– Europaforum har betytt väldigt mycket för vårt gemensamma arbete på regional och lokal nivå för att påverka EU:s politik så att den blir så bra som möjligt för norra Sverige.

Är Europa intresserat av norra Sverige?
– Norra Sverige förstärker hela tiden sin position på EU-nivå genom att samarbeta inom Europaforum Norra Sverige, genom våra Brysselkontor samt inom Northern Sparsely Populated Area-nätverket. Eftersom norra Sverige idag finns representerat i Bryssel så skapar vi ett intresse för vår del av Europa. Vi kan förklara möjligheterna och utmaningarna som finns i norra Europa istället för att våra regioner ska riskera att glömmas bort.

Ett NSPA-forum kommer även att hållas i samband med EFNS i Umeå för att diskutera nästa steg i NSPA-nätverkets samarbete, vad är viktigt att tänka på? 
– Att synliggörandet av norra Europa är en uppgift som vi måste ta på största allvar de närmaste åren och vi ska göra det tillsammans med regionerna i Norge och Finland. Där måste regionerna skaffa sig en gemensam strategi och agera på ett smart och klokt sätt.

Läs mer om Europaforum Norra Sveriges

Lär mer om NSPA-nätverket


Tillbaka till toppen