Norrlandstingen delar ut 2,5 miljoner kronor till klinisk forskning

2012-01-03 13:59

De fyra Norrlandstingen - Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten - har beslutat att dela ut 2,5 miljoner kronor till 17 olika forskningsprojekt för år 2012. Pengarna går till projekt där forskare från de olika landstingen arbetar tillsammans över länsgränserna. Av de projekt som nu har fått pengar leds åtta av kvinnor och nio av män.

Ett viktigt inslag i bedömningen av vilka projekt som ska få pengar eller inte är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att bibehålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande.

Stimulera samverkan

- Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har också beslutat att tillsätta en särskild politisk referensgrupp för att ytterligare stimulera utvecklingen av forskning i Norr, säger förbundsdirektionens ordförande Harriet Jorderud (S).

Sedan 1986 har de fyra norrlandstingen delat ut drygt 60 miljoner kronor till klinisk forskning  i norra Sverige. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått pengar från det gemensamma forskningsanslaget Visare Norr. 

Visare Norr står för Vårdforskning i samverkan regionalt i norr. Förutom detta anslag satsar landstingen årligen tillsammans omkring 25 miljoner kronor till forskning.

Pengarna från Visare Norr ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i  Norrlandstingen samt vid Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet.

Huvudsyftet med detta gemensamma forskningsanslag är att stimulera till forskning som ska bidra till att utveckla en effektiv hälso- och sjukvård samt bidra till en hög kvalitet i utbildningen av vårdpersonal för norrlandstingens behov.

Erfarenheterna av vårdforskning genom Visare Norr är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan över landstingsgränserna i regionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

Visare Norr-anslaget är på 2,4 miljoner kronor. Till detta kommer årligen 100 000 kronor från Folke  Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland. Två av projekten får denna gång dela på pengarna ur Folke Lithners fond.

Belönade projekt

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för landstingen och de tre regionuniversiteten. Enligt bedömarna är kvalitén på forskningsprojekten genomgående höga och betydligt fler projekt skulle ha kunnat få pengar om det funnits mer att fördela.

Förteckning över de belönade forskningsprojekten

Mer information om fördelningen av forskningspengarna lämnas av:

Jonas Appelberg
FoU-chef, Landstinget Västernorrland
070-562 12 44


Tillbaka till toppen