Norrlandstingen sparar miljoner genom ny upphandling

2012-04-13 15:43

Landstingen i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland samt kommunerna i Västerbottens län har genomfört en upphandling av tjänsten att förpacka och leverera s.k. dosläkemedel.  Vi har sänkt landstingens kostnader för denna tjänst med cirka 16 miljoner kronor per år, berättar landstingets upphandlare Staffan Nordström. För Västernorrland beräknas en besparing på 4 miljoner på årsbasis.

Totalt berörs 18 500 patienter av upphandlingen i de fyra länen. I Västernorrland berörs 4 600 patienter.

40-procentig sänkning av priset

Dosförpackade läkemedel är till för patienter med regelbunden och stabil medicinering men som har lite svårt att på egen hand klara av hanteringen av läkemedlen på ett tillfredsställande sätt.

Det är Apoteket AB som har fått uppdraget att förpacka och leverera dosläkemedlen. Uppdraget gäller från 1 januari 2013 fram till den 31 december 2015, med möjlighet till förlängning i ett år.

Upphandlingen har genomförts av en grupp bestående av representanter från läkemedelsenheter och upphandlingsenheter inom de fyra landstingen. Från Västernorrland har Marie Fernlund, upphandlare och Lena Wiberg, läkemedelssamordnare samt en lokal arbetsgrupp deltagit.

Den nya upphandlingen innebär att det nuvarande priset för denna tjänst har sänkts med cirka 40 procent och beror dels på ökad konkurrens, dels på att Apoteket AB effektiviserat sin process.

Förpackningen av läkemedlen till patienterna i de fyra länen kommer att ske vid Apotekets dosapotek i Umeå.

Ovanstående information har även skickats som ett pressmeddelande från Västerbottens läns landsting.

För mer information går det bra att kontakta Sören Lanner, upphandlingschef, Landstinget Västernorrland, telefon 070-522 45 88.


Tillbaka till toppen