Norskt intresse för Rättspsykiatriska regionklinikens säkerhetsarbete

2012-08-08 11:14

Norska hälso och omsorgsministern Anne-Grethe Ström-Erichsen med delegation besökte Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) i Sundsvall den 7 augusti.

{ImageGallery}

Studiebesöket genomfördes efter ett långvarigt samarbete mellan Norge och RPK. Först fick den norska delegationen en rundvisning av RPK:s lokaler av enhetschef på intag och säkerhetsavdelning 93 Peter Byström. I rundvisningen deltog även landstingsråden Per Wahlberg och Jacomina Beertema.

Säkerheten ska förbättras i Norge

Ministern Anne-Grethe Ström-Erichsen och hennes medarbetare kom närmast från Manchester i Storbritannien där de hade besökt en annan rättspsykiatrisk klinik. Där var det större säkerhet än i Norge och kroppsvisitation av samtliga besökare med undantag av brittiska drottningen görs alltid.

- Det är väldigt spännande att se hur ni organiserar er här i Sverige. Hur ni ser på säkerheten framför allt. Ni har en högre säkerhet än i Norge, betonade Hälso och omsorgsministern Anne-Grethe Ström-Erichsen.

Säkerhetsavdelningen på RPK

RPK:s säkerhetschef Christer Karlsson berättade att på säkerhetsavdelningen är det alltid högre bemanning av personal, de intagna får inte ha dator eller telefon, inte inreda personligt på sina rum med egna tillhörigheter eller bära sina egna kläder. Här jobbar ca 4 personer per pass och de har möjlighet att trycka på överfallslarmet vid behov.

De intagna har endast tillgång till Tv och rastgård. Oftast vistas man bara tillfälligt på säkerhetsavdelningen och få blir kvar en längre tid.

Framgångsrikt system när det gäller riskbedömning av patienter

- Vi kom i kontakt med Kompetansesenteret i Oslo i samband med att vi arrangerade en Internationell konferens 2001 i Sundsvall och har sedan 2002 haft ett nära samarbete med dem, säger RPK:s FoU-handledare Lars-Henrik Larsson.

Intresset för hur Rättspsykiatriska regionkliniken riskbedömer sina patienter och den forskning som professor Henrik Belfrage som forskningschef hos RPK har utvecklat har medfört att totalt 65 olika personalgrupper från Norge har lärt sig mer om systemet HCR-20 berättar Larsson.

Vad innebär HCR-20?


När patienter ska riskbedömas så har tidigare varje patients behandlande psykolog och läkare gjort bedömningen. Professor Belfrage kom fram till att det kan bli delvis partiskt när man har en tidigare relation till patienten.

Istället bör en extern grupp göra riskbedömningen. Utbildning ska ske kontinuerligt av den grupp som utses som extern grupp.

 - Ingen kan se in i framtiden och predicera vad som ska hända, därför måste vi arbeta aktivt i vården med de riskfaktorer som framträder för varje enskild patient för att förhindra att nytt våld sker.  För att ta fram riskfaktorer behöver man ett riskbedömningsinstrument. Vi använder oss av HCR-20, vilket är väl förankrat vetenskapligt berättar Larsson.

Med hjälp av tänkbara riskfaktorer går det sedan att ta fram tänkbar riskhantering i varje enskilt fall. En första bedömning av varje patient görs efter en månad.

Rättspsykiatriska regionkliniken är Certifierade enligt ISO 9001:2008

Ann-Cathrine Berggren, tillförordnad klinikchef för RPK, berättade om den certifiering som Rättspsykiatriska regionkliniken genomgått och att de är certifierade sedan 2011 enligt ISO 9001:2008.
En kvalitetsgrupp finns som regelbundet ser över det dagliga arbetet och klinikens alla rutiner. Vad  ska finnas? Hur  ska det göras?

Om revision behöver göras så ska man inte lägga fokus vid den enskilde medarbetaren utan vid rutiner och arbetssätt istället. Extern revision sker en gång per år och intern revision fem gånger per år.

RPK har under 2012 lagt fokus vid att utvärdera APT-möten, pedagogiska enheten, transporter, läkarens ansvar, uppföljning av händelseanalyser samt Lex Maria-fall.

Det finns även ett avvikelsesystem där man rapporterar avvikelser  i olika kategorier (till exempel patienter eller fysisk säkerhet).

Anne-Grethe Ström-Erichsen och hennes delegation från Norge var nöjd med studiebesöket och avslutade med att dela ut en gåva till tillförordnad verksamhetschef Ann-Cathrine Berggren i form av musik, en skiva med ”Arve Tellefsen plays Ole Bull”

- Det är nyttigt med utbyte och jag önskar oss alla Lycka till, betonade Ström-Erichsen.  
 
Text och foto: Eva Coos Berglund


Tillbaka till toppen