Nu är det dags att söka EU:s folkhälsoprogram

2010-08-11 21:48

Sista ansökningsdag är 21 maj

 

Nu är det dags att söka 2007 års folkhälsoprogram. För att kunna söka måste det vara ett folkhälsoprojekt med internationell dimension med minst en, helst fler, europeiska partners. Norge är också godkänt. Mid-Sweden Office kan bistå med partnersökning!

Inom vilka områden/teman kan man söka?

A. Hälsoinformation
Exempel: system för hälsoövervakning,  eHälsa, hälsokartläggning, analys av hur hälsopolitiken och åtgärder påverkar hälsan m.m.

B. Hot mot hälsan
Exempel:  vaccinerings- och immuniseringsstrategier, arbete för att stärka beredskap för att motverka hot mot hälsan och i nödsituationer, arbete med att stärka förmågan att hantera influensa, aspekter på invandrares hälsa m.m.

C. Hälsans bestämningsfaktorer
Exempel: bekämpning av tobaksmissbruk, utvärdering av hur passiv rökning påverkar hälsan, konsumtionsanalyser inom alkoholområdet, narkotikabekämpning m.m.

Läs WP2007 - KOMMISSIONENS BESLUT (pdf-fil) för mer information

Stöd under ansökningsprocessen

MidSweden Office i Bryssel och Gustav Malmqvist kan bistå med stöd i olika former under ansökningsprocessen, för att hitta partners och för att marknadsföra/lobba för din ansökan. De bevakar även en informationsdag i Luxemburg den 28/2.

För ytterligare information kontakta:
Gustav Malmqvist
Internationell sekreterare
Landstinget Västernorrland
Tel: 0611-80044
Mobil: 070-6630442
Email: gustav.y.malmqvist@rvn.se
 


Tillbaka till toppen