Nu bildas Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

2013-05-30 13:39

Från 1 juni ska anmälningar om vårdskador och andra brister i hälso- och sjukvården anmälas till en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det gäller både anmälningar som kommer från privatpersoner och anmälningar från vården själv.

Socialstyrelsens verksamheter inom tillsyn och vissa tillstånd övergår också till den nya myndigheten.

IVO övertar tillsynen av

  • hälso- och sjukvård
  • hälso- och sjukvårdspersonal
  • socialtjänst
  • verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Inspektionen för vård och omsorg tar därmed över de tillsynsuppgifter som Socialstyrelsen har haft.

 Läs mer om IVO i informationsbladet om förändringen (pdf)


Tillbaka till toppen