Nu invigs en av Norrlands största satsningar på solel

2015-03-13 14:26

17 och 18 mars invigs solelanläggningarna vid Örnsköldsviks och Sundsvalls sjukhus. De består av 2 200 kvadratmeter solceller och är därmed en del av Norrlands största satsning på solel.

 – Det känns bra att inviga vår stora satsning på egen produktion av solel vid sjukhusen. Vi hoppas även att satsningen kommer att inspirera andra att investera i solenergi säger Elisabeth Strömquist (s), ordförande i landstingsstyrelsen.

Syftet med satsningen är att öka andelen förnybar energi inom landstinget. Drygt fem miljoner kronor har investerats, varav 35 procent via statligt investeringsstöd.

Under hösten 2014 installerades 1250 kvadratmeter solceller i Örnsköldsvik och 930 kvadratmeter i Sundsvall. De bedöms ge en årlig produktion på 260 MWh el och har en toppeffekt på 330 kW. Anläggningen i Örnsköldsvik är för närvarande norra Sveriges enskilt största byggnadsplacerade solcellanläggning. Solcellerna på fyra byggnader i Örnsköldsvik och Sundsvall kommer en solig dag att producera nästan all eleffekt som dessa byggnader behöver för drift av verksamhetsutrustning och fastighetsteknik

Sedan tidigare har 350 kvadratmeter solceller installerats i solavskärmning vid Sollefteå sjukhus. Målet för satsningen på solel är att till 2019 ska totalt 7 000 kvadratmeter vara installerat vid landstingets fastigheter.

Vid invigningen föreläser den internationella energiexperten Tomas Kåberger, som redovisar utvecklingen inom förnybar energi i ett globalt perspektiv. Han har tidigare varit generaldirektör för Energimyndigheten och är nu engagerad som ordförande i stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation. Han är även professor i miljö och energi vid Chalmers.

Läs mer på www.lvn.se/solel

 

För mer information, vänligen kontakta:
Elisabet Strömqvist (s), landstingsstyrelsens ordförande, 070-349 81 70
Olle Bertilsson, miljöchef, 070-366 52 88
Hans Axelsson, fastighetschef, 076-101 93 26

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

 


Invigning av solelanläggningar

Tid och plats:
Tisdagen den 17 mars, klockan 12.00 vid Örnsköldsviks sjukhus
Onsdagen den 18 mars, klockan 12.00 vid Sundsvalls sjukhus 

Media hälsas välkomna att delta vid invigningen. Läs mer i bifogad inbjudan.

 

Om Landstinget Västernorrlands miljö- och energisatsningar

 • Landstinget Västernorrland har arbetat konsekvent med att minska energianvändningen och särskilt elenergianvändningen, sedan 1995. Strategin har varit att varje åtgärd ska halvera energibehovet, det vill säga en effektivisering med 50 procent, Faktor 2.
 • Satsningar inom energiområdet:
  - Snökyla vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
  - Solel och frikyla i Sollefteå
  - Solenergi i Härnösand

Läs mer om våra miljö- och energisatsningar

 

Mål i miljö- och energiplanen för 2015-2019

 • Total köpt elanvändning i egna fastigheter ska minska med 10 procent jämfört med 2013, motsvarande 4,5 GWh, vilket ger en användning på högst 80 kWh/m2 bruksarea.
 • Total köpt värmeanvändning i egna fastigheter ska minska med 15 procent jämfört med 2013, motsvarande 8,5 GWh, vilket ger en användning på högst 93 kWh/m2 bruksarea.
 • Andelen förnybar egenproducerad el är minst 2 procent av den totala mängden inköpt elenergi.

Läs mer om målen i miljö- och energiplanen 2015-2019  


Tillbaka till toppen