Nu sprids vinterkräksjukan

2013-11-21 14:17

Enligt Smittskyddsinstitutet (SMI) sprids nu vinterkräksjuka i samhället.

Smittskyddsinstitutet (SMI) har visat att antalet sökningar relaterade till vinterkräksjuka på 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se är ett bra mått på norovirusspridning i samhället.

Antalet sökningar med ordet vinterkräksjuka var under vecka 46 (föregående vecka) så många att de nu har passerat den statistiska gränsen vi definierat som en indikator på att spridning av vinterkräksjuka tagit fart i samhället.

Grafen visar andelen sökningar på vinterkräksjuka av det totala antalet sökningar per vecka. I grafen visas också den statistiska baslinjen. Veckan då gränsen passeras för varje säsong markeras med en lite ring.

Sökningarna ger en förvarning i genomsnitt två till tre veckor innan säsongen med norovirusutbrott inom sjukvården startar, även om den exakta tiden kan variera från år till år och för olika delar av landet.


Tillbaka till toppen