Nu startar dialogen om Överenskommelsen i Västernorrland!

2011-11-09 14:00

6 december 2011, Vårsta Diakonigård, Härnösand

Ett gott samspel mellan offentlig sektor och idéburna organisationer är centralt för en god samhällsutveckling. Därför tar vi som undertecknar denna inbjudan, initiativ till ett dialogmöte för att diskutera regionala tillämpningar av Överenskommelsen som tecknats mellan Staten, Sveriges kommuner och Landsting samt idéburna organisationerna inom det sociala området.

Vår förhoppning är att vi med en regional motsvarighet till Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan idéburna organisationer och den offentliga sektorn i Västernorrland. Det är en gemensam utmaning och vi behöver delaktighet, engagemang och ökad kunskap för att starta processen i länet. Konferensen vänder sig till aktiva i idéburna organisationer i Västernorrland och som har någon form av relation till den offentliga sektorn, t.ex. som bidragsmottagare.

Under dagen kommer Hanna Broberg och Andrea Lavesson från Överenskommelsens kansli i Stockholm att lära oss mer om Överenskommelsen och hur man kan arbeta med den.
Hans Andersson från Stiftelsen Cesam Örebro kommer att berätta om erfarenheter från lokala och regionala initiativ till överenskommelser i bl.a. Örebro län och kommun.

ÖverenskommeIsens hemsida kan ni läsa mer om de utgångspunkter och visioner som finns för Överenskommelsen och de 6 principer som den bygger på.

Anmälan

Antalet deltagare är begränsat och vi kan i första hand erbjuda 2-3 platser per deltagande organisation. I mån av plats kommer vi sedan erbjuda fler platser till samma organisation.

Senast 2 december till Vårsta Diakonigård, 0611-127 11 eller via e-post till cecilia.sundin@varsta.se. Uppge även organisation! Glöm inte heller uppge om du har speciella kostbehov och om du har med dig assistent.

Dialogmötet är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Avbokning måste göras före den 2 december, annars debiteras 300 kr.

Program för dialogmötet

Hjärtligt välkomna!

Sverker Ågren (KD)
Ordförande, Regionala nämnden, Landstinget Västernorrland

Ninni Smedberg
Direktör, Vårsta Diakonigård

Thord Carlsson
Ordförande, HSO Y-län

Jamie Bolling (MP)
Ordförande, Hälsosam-Y

Eduardo Gran Villanueva-Contreras
Rektor, Härnösands folkhögskola


Tillbaka till toppen