Nu vidareutvecklas klimatkompensation av tjänsteresor

2015-02-03 11:35

För två år sedan inleddes ett försök med intern klimatkompensation för tjänsteresor inom landstinget. Ett lyckat resultat gör att satsningen fortsätter.

– I kombination med ökad tillgång till distansmöten har fria tjänsteresor med kollektivtrafiken inom länet varit en bra morot för landstingsanställda att minska tjänsteresorna med leasingbil, säger reserådgivare Emilia Rapp.

Från och med 2015 kommer även körning med privata bilar i tjänsten att omfattas av intern klimatkompensation. Pålägget kommer också att höjas från tre kronor per mil till fyra kronor för att finanseria den ökade användningen av kollektivtrafik.

Minska med trettio procent

Målet till 2019 är att klimatpåverkan från tjänsteresor ska minska med 30 procent jämfört med 2013. Intern klimatkompensation är en satsning för att nå klimatmålet samt för att hålla ner kostnaderna för tjänsteresor.

Mer om intern klimatkompensation för tjänsteresor

Bildtext: Pengar samlas in till klimatkontot från klimatbelastande tjänsteresor. Pengar används främst till att finansiera fria resor med kollektivtrafik inom länet. Två gånger om året kan arbetsplatserna också ansöka om medel från klimatkontot.


Tillbaka till toppen