Ny Hjälpmedelskommitté bildad

2010-08-11 21:47

 

Överst från vänster: Raymond Sjö, Sollefteå kommun, Anders Nelvig, Länssjukhuset, Ulf Bohlin, Primärvården Västernorrland, och Per
Hoppman, Primärvården Västernorrland.
Mellersta raden fr. vänster: Katarina Funseth, Ledningsstaben Hälso- och sjukvård, Gudrun Näslund, Syncentralen och Charlotte Berglund, OTA Sundsvall. Främre raden: Margareta Tovetjärn, Hörselvården, Agneta Lundgren, Landstingsservice Hjälpmedel Västernorrland, och Gabriella Skantz, Örnsköldsviks sjukhus.

 

För att uppnå en övergripande styrning över hjälpmedels-hanteringen har i år en ny hjälpmedelskommitté bildats. Till att börja med kommer kommittén fokusera på tre områden; översyn av sortiment och avgifter samt utbildning för förskrivare.    

Genom organisationsförändring försvann den tidigare allomfattande funktionen för hjälpmedelsverksamheten. Nu är Katarina Funseth utsedd till samordnare för hjälpmedelsfrågor. Hon arbetar på Ledningsstaben hälso- och sjukvård och förbereder ärenden till kommittén där hon även är sekreterare. Ekonomichef Ulf Bohlin, från primärvårdens ledningsstab, är ordförande.

 

– Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvårdens insatser. Med allt kortare vårdtider ökas behovet av tillgängliga hjälpmedel i hemmet. Allt hör ihop och de åtgärder som vidtas inom slutenvården ger konsekvenser för primärvården, förklarar Katarina Funseth.

Många olika sorters hjälpmedel används inom hälso- och sjukvården, hjälpmedel för hörsel, ortopedteknik, rörelse, kognition, syn och personlig vård.

Prisutvecklingen för hjälpmedel har varit relativt låg de senaste åren men antalet har ökat markant. Den elektroniska utvecklingen går snabbt och skapar nya och förbättrade hjälpmedel.

– De senaste fyra åren har vi haft en enorm kostnadsutveckling och kostnaderna har ökat med 49 procent. År 2008 var underskottet för hela hjälpmedelsverksamheten 17 miljoner kronor. Det ingår i hjälpmedelskommitténs uppdrag att även reducera kostnaderna, säger Ulf Bohlin.

Västernorrland gör översyn

Vid sortimentöversynen kommer kommittén att granska produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens för att prova ut. Utvecklingen av försäljning via Internet och postorder gör det lättare för individer att själva kunna skaffa vissa hjälpmedel. Andra landsting har redan gjort denna översyn och nu är det Västernorrlands tur att följa utvecklingen.

I dag florerar många olika avgifter vid besök för att få och prova ut hjälpmedel. Här kommer kommittén att se över systemet för att få till en enhetlig modell.

För att förskrivare av hjälpmedel ska ha en gemensam grund kommer webbaserad utbildning att genomföras under året. Cirka 2 000 mer eller mindre aktiva förskrivare finns både inom landstinget och kommunerna.

Text och foto: Barbro Nilsson

 

 

 


 


Tillbaka till toppen