Ny centralreception vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand

2011-04-18 11:49

Öppettider för centralreceptionen:
06.45-16.00 (ögon), 07.30-16.00 (medicin & kirurg).

De receptioner som nu har öppnat är alla centralreceptioner. Alla patienter kan gå till alla receptioner. 

Patienter som ska till:

 • strålenheten
 • röntgen
 • klinisk fysiologi
 • rehabkliniken
 • mammografi
 • vuxenpsykiatrin
 • akutmottagningen
 • hemodialysen
 • ortopedteknik
 • folktandvårdens kliniker (t. ex käkkirurgen, oral protetik och tandvårdsröntgen)
 • hörcentralen

ska gå direkt till respektive vårdenhet.


Tillbaka till toppen