Ny övergripande plan för ambulanssjukvården

2012-03-13 15:52

I en färsk revisionsrapport påpekar landstingets revisorer att det saknas en formell plan för ambulanssjukvården i länet enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

- Vi kommer därför redan denna vecka fatta beslut om utarbetande av en ny plan, säger ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Jacomina Beertema.

Planen kommer att omfatta mål, resurser och organisation för ambulanssjukvården. Den samordnas bland annat med den katastrofmedicinska beredskapsplanen och ska utgöra en del av landstingets nya ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Planen ska presenteras vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte i slutet av maj 2012.


Tillbaka till toppen