Ny patientlag stärker patientens ställning

2014-12-15 14:14

Den 1 januari 2015 införs en ny lag som ska stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården. Lagen ska också stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patientlagen ersätter den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen och har större fokus på hur vårdgivaren ska underlätta patientens delaktighet och valfrihet i sin egen vård. Just nu pågår ett arbete med att förbereda inför patientlagens införande inom landstinget.

– Lagen ställer nya krav på hur vi ska informera patienten samtidigt som patienten får större valmöjligheter och ett större självbestämmande, säger Peter Löthman, hälso- och sjukvårdsdirektör på landstinget.

Vad innebär patientlagen för dig?

Den nya lagen innebär bland annat:

 • Fritt val av vårdgivare av öppenvård
  Patienten har möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård* i hela landet.
 • Möjlighet att lista sig i annat landsting 
  Patienten kan välja att tillhöra en hälso-/vårdcentral i ett annat landsting än sitt eget.
 • Större inflytande för barn
  Barn får större möjlighet att uttrycka sin inställning till den vård eller behandling som är aktuell.
 • Större informationsplikt
  Patientlagen förtydligar att patienten ska få information om
  • sitt hälsotillstånd
  • de metoder som finns för undersökning, vård och behandling 
  • de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning 
  • vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård 
  • det förväntade vård- och behandlingsförloppet
  • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
  • eftervård
  • metoder för att förebygga sjukdom och skada.

Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

* Vård som ges på sjukhus utan att patienten behöver stanna över natten.

Läs mer om patientlagen på 1177 Vårdguiden


Tillbaka till toppen