Ny regional turismorganisation från 2015

2014-11-18 16:00

Idag har Regionala nämnden beslutat att det regionala turismfrämjandet ska drivas av landstinget från och med den 1 januari 2015.

– Turismen och besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i Västernorrland. Genom att skapa en långsiktig organisation för det regionala främjandet av besöksnäringen, som tydligt kuggar i våra destinationers arbete, hoppas vi kunna växla upp tillväxtakten ytterligare ett snäpp, säger regional utvecklingsdirektör Hans Wiklund.

Sedan 2011 har den regionala turismorganisationen bedrivits i projektform genom projektet Visit Västernorrland. När projektet upphör den 31 december 2014 kommer landstinget att ta huvudansvaret för regional turism.

Projektet Visit Västernorrland avslutas

Visit Västernorrland har drivits med kommunförbundet som värdorganisation och landstinget, länets kommuner, länsstyrelsen och handelskammaren som finansiärer. Med den nya organisationen, som ingår i förvaltningen Regional utveckling, är målsättningen att stödja destinationerna, kommunera och näringen i arbetet med att utveckla turismen. En prioriterad uppgift är att ta fram en regional tillväxtstrategi för besöksnäringen.

– Med den nya organisationen hoppas vi också korsbefrukta främjandet av turismen och besöksnäringen med våra andra regionala utvecklingsverksamheter däribland kulturen, kollektivtrafiken och näringslivsfrämjandet, fortsätter Hans Wiklund.

Beslutet innebär att

  • Landstinget blir huvudman för den regionala turismorganisationen från och med den 1 januari 2015
  • Man säkerställer ett bra stöd till kommuner och näring och bjuder in till dialog om hur turismen och besöksnäringen ska utvecklas
  • Den nya regionala turismorganisationen utarbetar en tillväxtstrategi för besöksnäringen i Västernorrland

Tillbaka till toppen