Ny seminarieserie: Regional utveckling - brown bag seminar

2013-10-07 15:00

Jobbar du med regional utveckling? Vill du? Pejla in aktuella utvecklingsfrågor i Västernorrland? Knyta nya kontakter? Eller dela med dig erfarenheter från en utvecklingsprocess som du driver? Då ska du delta på vår nya lunchseminarieserie – Brown Bag Seminar!

Brown Bag seminar Regional utvecklingVi planerar 2-3 seminarier per termin. Aktuella teman är bland annat: den idéburna sektorn som utvecklingskraft, turismens tillväxt i Västernorrland, dubbelspår Härnösand-Gävle och den nya kulturpolitiken.   

Vi vänder oss till politiker, tjänstemän och andra organisationsföreträdare som arbetar med regionala utvecklingsfrågor.

Premiären sker den 21/10, då KarinMalin Ekström berättar om Västernorrlandsöverenskommelsen och den idéburna sektorn som utvecklingskraft.

Läs mer på webbplatsen


Tillbaka till toppen