Jämför vårdcentraler i ny tjänst på webben

2010-08-11 21:47

På webbplatsen ’Jämför vård’ kan du jämföra tillgängligheten till alla vårdcentraler i Vårdval Västernorrland.

Du kan se hur stor andel telefonsamtal som vårdcentralen besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar. Du kan också se vad patienterna tycker om sina vårdcentraler.

Jämför vård är en del av 1177.se – landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

Rätt att fritt välja vårdcentral

Från och med den 1 januari 2010 har du rätt att välja vilken vårdcentral du vill lista dig på i Västernorrland eller Jämtlands län. På så sätt kan du fritt välja en vårdcentral som ligger till exempel nära jobbet eller hemmet, som har bra öppettider, och som har bra dokumenterad kvalitet. Du kan välja både på landstingsdrivna och privata vårdcentraler.

Du hittar information om Vårdval Västernorrland på webbplatsen.

'Jämför vård' finns för att du enklare ska kunna ta beslut när du vill välja vilken mottagning du vill tillhöra eller lista dig på.

Varifrån kommer uppgifterna i tjänsten Jämför vård?

Uppgifterna om telefon- och läkartider hämtas från telefon- och datasystem som landstingen och regionerna har för att analysera och förbättra vården. Mätningarna görs två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten.

Uppgifterna om vad användarna tycker om sina vårdcentraler och läkarmottagningar kommer från en undersökning som kallas Nationell patientenkät, och som mäter hur patienter inom vården upplever vårdens kvalitet. Den görs av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av SKL.

Om det står ”Uppgift saknas” har en vårdcentral inte haft möjlighet att lämna uppgifterna. Den kan vara ny, eller har inte varit med i undersökningarna eller så har den av någon anledning avstått från att rapportera uppgifterna.


Tillbaka till toppen