Ny turismsamordnare i länet

2014-12-15 15:43

Från och med den 1 januari 2015 är landstinget huvudman för den regionala turismorganisationen. Peter Sagebro, som kommer direkt från projektet Visit Västernorrland, får nu uppdraget att arbeta med regionalt turismfrämjande.

Peter tillträder sin tjänst vid Regional utveckling den 1 januari 2015 och uppdraget kommer att bestå av att ta fram en regional tillväxtstrategi för besöksnäringen och att stötta i regionala uppgifter som inte utförs av näring, kommun eller destinationer.

Regionala uppgifter från 2015

  • Koppling till politik
  • Strategisk utveckling och planering
  • Infrastrukturplanering
  • Statistik och analys
  • Omvärldsbevakning
  • Myndighetskontakter
  • Regionala projekt
  • Övergripande ansvar och mandat

Bakgrund till den nya organisationen 

Projektet Visit Västernorrland pågår till den 31 december 2014 med
Kommunförbundet Västernorrland som huvudman. Landstinget, länsstyrelsen,
kommunförbundet och länets kommuner bidrar med finansiering.

Våren 2013 fick landstinget i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur en framtida regional turismorganisation skulle organiseras och finansieras. Förslaget skulle utgå från att den framtida organisationen ska vara knuten till landstinget och dess regionala utvecklingsverksamhet.

Mer om den nya regionala turismorganisationen 


Tillbaka till toppen