Ny utgivningsplan för Taltidningen Västernorrland

2014-05-02 12:17

Under april utkommer endast tre nummer av länets taltidning.

Länstaltidningen har ny teknisk utrustning och nya programvaror. Under april ska den nya tekniken fasas in och det redaktionella arbetet ska anpassas till den nya tekniken. Därför kommer endast tre nummer av taltidningen i april.

Utgivningsplan för april 2014

Vecka
14
16
18

Från och med vecka 18 ges taltidningen ut en gång per vecka igen.
Taltidningen gör sommaruppehåll från och med vecka 27 till och med vecka 32.

Höstens första nummer ges ut vecka 33

Under perioden april – augusti kommer taltidningen att omfatta samma innehåll som tidigare men med en mer flexibel struktur där varje tidning kan innehålla olika inslagskategorier.

För mer information

Länsbibliotekarie Susanne Hägglund, telefon: 0611-865 51
Kulturchef Märta Molin, telefon: 0611-802 74, 070-388 86 59

Mer om Länstaltidning för syn- och läshindrade

Taltidningen Västernorrland arbetar utifrån ett länsperspektiv och gör reportage och länsnyheter utifrån synskadades och läshindrades perspektiv och behov.

Den är gratis och kommer normalt ut en gång i veckan. Den går att få på cd och finns att lyssna på och ladda ner på Taltidningen Västernorrlands webbplats.

Ring om du vill prenumerera på Taltidningen Västernorrlands CD-utgåva.

Prenumeration, telefon: 060-19 21 60
E-post: taltidningen@sundsvall.se

Taltidningen på webben


Tillbaka till toppen