Nya miljö- och energimål för ett hållbart län

2014-06-03 11:01

Ökad samverkan inom länet, intern klimatkompensering och egenproducerad solel. Det är några av målsättningarna i vår nya miljö- och energiplan för 2015-2019.

– Vi fortsätter på den inslagna vägen för att skapa en hållbar utveckling i länet, säger Eva Andersson (MP), ordförande i referensgruppen för miljö- och energifrågor. Vi ska föregå med gott exempel och genom det också inspirera andra.

Intern klimatkompensation ger resultat

Det pilotprojekt med intern klimatkompensation som genomförs under 2013-2014 har gett goda effekter när det gäller tjänsteresor. Klimatpåverkan från landstingets flygresor till Stockholm har minskat med cirka 70 procent sedan 2011. I planen för 2015-2019 finns mål om att använda samma metod inom andra områden, för att till exempel främja hållbara inköp och resurshushållning.

Satsar på solel

För att aktivt driva på omställningen till förnybar elproduktion satsar vi också på egenproducerad solel vid sjukhusen. Målet till 2019 innebär att totalt cirka 8 000 kvadratmeter solpaneler ska installeras vid landstingets fastigheter.

Fortsätter påbörjade satsningar

Erfarenheter från den tidigare miljö- och energiplanen (2010-2014) ligger till grund för målen i den plan som tar vid 2015. Planen behandlar områden som på olika sätt är viktiga för vårt arbete för en hållbar utveckling. Energi, transporter, avfall, läkemedel och kemikalier exempel på andra områden som beskrivs med en vision för 2024 och har mål satta för 2019.

Långsiktig vision

Genom ständiga förbättringar inom förnybar energi, bestående beteendeförändringar och teknik i framkant ska vi vara en del av ett hållbart samhälle som är energieffektivt och kretsloppsanpassat.


Tillbaka till toppen