Nya patientavgifter från och med 1 september 2009

2010-08-11 21:47

Nu finns en lista med de nya avgifter som kommer att börja gälla
den 1 september 2009.

Patientavgift hos distriktssköterska*                              80 kr
Telefonrecept av distriktssköterska eller barnmorska      80 kr
P-spruta injicerad av hälso- och sjukvårdspersonal
(exkl.läkare)                                                               80 kr
Webb-/databaserad KBT behandling vid psykiska
besvär                                                                        900 kr
(engångsbelopp)
* Gäller vid besök hos distriktssköterska vid vårdcentral.
Ovanstående avgifter är frikortsgrundande

Nytt kring hjälpmedel
Egenavgift för hjälpmedel                    300 kr/hjälpmedel
Lån av TENS apparat, elstimulering**   0 kr i 6 mån, därefter 700 kr.
                                                         om du vill behålla apparaten
Ortopedtekniskt utprovade skor           Vuxna (20 år och äldre) 800 kr/par
(Max 3 par/år)                                    Barn (0-19 år) 500 kr./par
Hårersättning                                      Kontantbidrag 6000 kr/år

** Ingår ej i högkostnadsskyddet för hjälpmedel


Högkostnadsskydd
Du betalar högst 1800 kronor i egenavgifter för hjälpmedel under en
12-månadersperiod. Därefter har du rätt till ett frikort. Frikortet gäller för
hjälpmedel inom Landstinget Västernorrland under den tid som återstår av 12-månadersperioden.

Avgiftsförändringar även på följande produkter/tjänster
Stickkostnad vid vaccinationer *** Vårdcentral 175 kr , Sjukhus 300 kr
Egenavgift Österåsens hälsohem 4200 kr
Förvaring av avliden anhörig på bårhus 100 kr/dygn efter 21 dagar 

*** Gäller ej den nya influensan A(H1N1)


Tillbaka till toppen