Nya regler för speciallivsmedel

2010-08-11 21:47

Den 10 juni beslutade Landstingsstyrelsen att anta de av regionförbundet föreslagna reglerna för speciallivsmedel. Det innebär att nedanstående regler kring glutenintolerans och förskrivning gäller från och med den 1 juli 2008.

Regler för glutenintolerans
Den nuvarande förmånen som rör förskrivna produkter, för vuxna personer som är 16 år och äldre, med diagnosen celiaki, tas bort i hela regionen. Till barn under 16 år sker förskrivning enligt läkemedelsförmånen i väntan på ett framtida nationellt beslut om eventuell ändrad lagstiftning.

Regler angående förskrivning
Ordination och förskrivning av speciallivsmedel och andra nutritionsprodukter förskrivs till vuxna och barn över 16 år och av dietist alternativt läkare med specialistkompetens. För barn under 16 år sker ingen förändring av förskrivning.

För kostintyg förskrivna före 1 juli 2008 gäller tidigare regler.

 


Tillbaka till toppen