Nya samverkansavtal för innovation och hållbar tillväxt

2014-10-07 08:23

Regionala nämnden beslutade den 30 september att ingå nya samverkansavtal med Coompanion Västernorrland och Design i Västernorrland. De nya avtalen avser perioden 2015-2017 och reglerar organisationernas tillväxtfrämjande uppdrag.

Kooperation för hållbar tillväxt

Landstinget är sedan starten 1992 medlem i Coompanion Västernorrland som har till uppdrag att främja lokal och regional utveckling genom att stimulera nyföretagande i kooperativ form. Kooperativa företag bildas av människor som tillsammans vill driva en verksamhet, till exempel skola, social verksamhet eller bredband i glesbygd.

– Vi behöver fler nya företag i Västernorrland. Den kooperativa företagsformen lockar nya grupper att driva företag och engagera sig i lokal och regional utveckling. Vi vill främja detta genom att fortsätta vår satsning på Coompanion Västernorrland, säger regional utvecklingsdirektör Hans Wiklund.

Design gör Västernorrland mer innovativt

Landstinget har sedan 2002 satsat på att främja intresset för och användningen av design i Västernorrland till nytta för både företag och medborgare.

– Design är en viktig framgångsfaktor i innovationsarbetet och kan vara en radikal kraft i utvecklingen av ett samhälle tillgängligt för alla. I Västernorrland ser vi positiva resultat av vårt arbete genom Design i Västernorrland, fortsätter Hans Wiklund.

Mål och uppdrag

Coompanion Västernorrlands uppdrag omfattar bland annat att erbjuda rådgivning, utbildning och annat stöd till nya företag samt att bedriva projekt för lokal och regional utveckling. Landstingets finansiella bidrag uppgår till 400 000 kronor per år, under förutsättning att målen i avtalet uppfylls.

Design i Västernorrlands uppdrag är regionalt designfrämjande. Bland annat ska de medverka i utbildning, rådgivning till företag, mäkleri av konsultuppdrag och projektverksamhet. Landstingets finansiella bidrag uppgår till 300 000 kronor per år, under förutsättning att målen i avtalet uppfylls.


Tillbaka till toppen