Nylansering av gratiskondomer.nu

2013-03-22 14:07

Efter att ha minskat i några år, ökar nu antalet klamydiafall i hela Sverige igen. De fyra nordliga landstingen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland samarbetar för att minska spridningen av klamydia bland unga vuxna.

Som ett led i detta arbete nylanserar kunskapsnätverket hiv/STI Norr nu webbplatsen gratiskondomer.nu. Den fungerar också som informationsbank för unga som vill veta mer om könssjukdomar och hur man bäst kan skydda sig mot dem.

Det går även att få kondomer hemskickade gratis. Nylanseringen sker i början av mars och marknadsförs med hjälp av affischer och digitala posters. En affischtävling bland unga har genomförts och en vinnare korats.

Affischen kan ses på webbplatsen. Budskapet är tydligt – skydda dig genom att använda kondom.

 


Tillbaka till toppen