Nystart för representationen i Bryssel

2014-11-21 10:41

Den 20 november sammanträdde ägarrådet för Mid Sweden European Office i Bryssel för att avsluta det nuvarande tidsbegränsade projektet och diskutera formerna för en mer permanent verksamhet.

- Vi är nu överens om en långsiktig lösning för en gemensam representation för Jämtland och Västernorrland i Bryssel. EU påverkar vår region i många avseenden, och en representation är ett viktigt verktyg för att följa och påverka utformningen av EU:s politik, säger Robert Uitto, ägarrådets ordförande.

Den nya representationen startar sin verksamhet i januari på samma adress som tidigare. Verksamheten finansieras av Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland och Regionförbundet Jämtland.

För kommentarer, vänligen kontakta

Robert Uitto, ägarrådets ordförande, telefon 070-962 73 64

Sverker Ågren (KD), ordförande Regionala nämnden, telefon 070-323 25 07

 


Tillbaka till toppen