Nytt projekt för att minska studieavbrott

2014-09-04 16:00

Landstinget Västernorrland har fått projektet ”Joint Efforts To Combat Dropout” beviljat inom EU:s Erasmus+ program.

Deltar gör regionala och lokala organisationer i Sverige, Spanien, Norge, Rumänien och Storbritannien samt det politiska nätverket Assembly of European Regions. Från Västernorrland deltar landstinget genom folkhögskolorna Hola, Ålsta och Örnsköldsvik samt Sundsvalls gymnasium.

Studieavbrott - ett växande problem

- I EU2020-strategin är ett prioriterat mål att minska studieavbrotten (drop outs) till under 10 procent. Studieavbrott är ett allvarligt problem i såväl Västernorrland som i hela Europa. Vi behöver utveckla nya verktyg för att motverka studieavbrott. Det gäller både utbildningsformer och samverkan mellan utbildning, näringsliv och civilsamhälle, säger projektledare Ilona Novak.

Läs mer om projektet på webben


Tillbaka till toppen