Nytt tema om cancer på 1177.se

2011-02-08 10:26

Avdelningen Tema på 1177.se innehåller både artiklar och personliga berättelser kring olika livssituationer inom temaområden. Fakta och känslor på ett och samma ställe.

Den 1 februari publicerades temaområde cancer, vars främsta syfte är att ge cancerpatienter och närstående kunskap, råd och stöd.

Den är en del av regeringens nationella cancerstrategi och har tagits fram i nära samarbete med bland annat patientföreningar, Cancerfonden och Barncancerfonden.

Temaavdelningen innehåller omkring 70 faktatexter om cancerdiagnoser, behandlingar och undersökningar, men även artiklar om att få ett cancerbesked, rehabilitering och ekonomisk ersättning. Ett urval av de viktigaste behandlings- och undersökningstexterna är översatta till elva språk.

I ett stort antal reportage, krönikor och filmer berättar personer med egna erfarenheter av cancer. De personliga berättelserna handlar till exempel om hur det känns att tappa håret, hur man berättar för sina barn att man fått cancer och hur sexualitet påverkas av behandlingen. I ett par filmer resonerar cancerläkaren Stefan Einhorn, prästen Olle Carlsson och psykoterapeuten Patricia Tudor Sandahl om de existentiella frågorna som väcks när man får en allvarlig sjukdom.

Maria Ekendahl som är projektledare för Tema cancer på 1177.se tror att de som kommer att ha mest nytta av tjänsten är de som ganska nyligen fått ett cancerbesked.

– Då har man många frågor och känner ofta stor oro, men har inte alltid hunnit få de vårdkontakter som man sedan kommer att träffa mer regelbundet. Då kan en webbplats ge stöd och information, säger Maria Ekendahl.
 
 Läs faktatexter, krönikor, reportage eller se filmer på Tema cancer på 1177.se

Tema cancer

Om 1177.se

Webbplatsen 1177.se, är landstingen och regionernas gemensamma webbplats för hälso- och sjukvårdsinformation.

Informationen på webbplatsen är ett samspel mellan den nationella informationen om till exempel sjukdomar och behandlingar och de regionalt anpassade texterna för invånarna i Västernorrland.

På 1177.se kan du kontakta vården via säkra personliga tjänster, Mina vårdkontakter. Det går också att söka kontaktuppgifter bland alla vårdenheter och jämföra vad andra patienter tycker om vården de får på vårdcentralen och hur lätt det är att få tid.


Tillbaka till toppen