Nytt temaområde för att hitta och jämföra Hjälpmedel

2014-06-04 08:57

Nu lanserar 1177 Vårdguiden ett nytt temaområde Hjälpmedel för hjälpmedelsanvändare och deras anhöriga.

På tema Hjälpmedel på 1177 Vårdguidens webbplats kan besökaren söka bland ca 60 000 hjälpmedel. Beroende på vart du bor kan du ta reda på mer om villkor och kostnader. Här kan du även få veta mer om hur det går tilll att få ett hjälpmedel.

- Det här är ett jättebra sätt att öka delaktigheten för både anhöriga och hjälpmedelsanvändaren när det gäller  information kring hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivning säger Katarina Funseth, hjälpmedelssamordnare Landstinget Västernorrland.

Artiklarna om hjälpmedelsprocessen har skrivits av redaktionen för 1177 Vårdguiden och innehåller både nationell och lokal information, bland annat om kontaktvägar och regelverk. En besökare som söker bland hjälpmedel ska både kunna se vilka hjälpmedel som vanligen förskrivs där han eller hon bor, och vilka hjälpmedel som finns i hela landet.

Hög tillgänglighet

Tjänsten har hög tillgänglighet och det innebär att invånare som har nedsatt syn kan få hela 1177 Vårdguiden och då även detta temaområde uppläst genom funktionen Talande webb. Hjälpmedelsanvändare och företaget FUNKA.nu har varit med och testat temaområdet.

Satsningen är finansierad av Socialdepartementet.


Tillbaka till toppen