Nytt temaområde på 1177.se om psykisk hälsa

2014-07-01 08:59

Nu lanseras ett nytt temaområde på 1177.se med innehåll och tjänster kring psykisk hälsa och ohälsa. I det nya temaområdet finns information om olika symtom och tillstånd och vägledning till hjälp och behandling.

Tema psykisk hälsa - 1177.se/psykiskhalsa - Det känns mycket positivt att 1177.se nu lanserar ett temaområde om Psykisk hälsa på webbplatsen 1177.se, säger Lena Berglund Friberg, t.f vårdområdesdirektör för Psykiatri och Habilitering i Landstinget Västernorrland.

- Här kan man lätt hitta samlad information och värdefulla länkar vart man kan vända sig om man mår psykiskt dåligt.  Psykisk ohälsa ökar starkt i samhället i dag och då är det viktigt att också 1177.se gör det möjligt att söka värdefull information om detta, tillägger Lena Berglund Friberg.

Läs om andras erfarenheter

På Tema Psykisk hälsa finns också krönikor, berättelser och reportage med människors egna erfarenheter, känslor och tankar kring att må psykiskt dåligt, i syfte att bidra till identifikation och minskade fördomar om psykisk ohälsa.

Ställ en fråga

Via 1177:s frågetjänst finns det även möjlighet att ställa anonyma frågor till psykologer och socionomer.

Tema Psykisk hälsa på 1177.se


Tillbaka till toppen