Nytt vårdprogram för att förebygga livmoderhalscancer i Norra regionen

2012-09-05 14:09

De fyra norrlandslänen Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland har enats om ett gemensamt vårdprogram för att förebygga livmoderhalscancer.

- Vårdprogrammet innebär en kvalitetsförhöjning och att vården ges på lika villkor för alla kvinnor i hela regionen säger Anna Enander, överläkare vid kvinnokliniken Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Genom att ändra Laboratoriemetoden för analys av cellprovet hittar man de cellförändringar som är kopplade till de HPV-virus som kan orsaka cancer. Detta medför i sin tur att man hittar de kvinnor som verkligen behöver utredas.

Forskning har också visat att kvinnor som tidigare har behandlats för svårare cellförändringar har en livslång ökad risk för nya cellförändringar. Nytt för detta vårdprogram är att tidigare behandlade kvinnor nu erbjuds fortsatt cellprovskontroll även efter att de har fyllt 60 år.

Kallelserna  till den gynekologiska cellprovskontrollen kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare och som patient  kallas du till den vårdcentral där du är listad.

- Det är mycket viktigt att fortsätta gå på de kontroller som erbjuds, avslutar Anna Enander.


Tillbaka till toppen