Ökad tillgänglighet för funktionshindrade

2012-01-17 15:37

Scenkonstbolaget ger ut en handbok om bemötande ”Lathund för tillgänglighet”. Förutom till arrangörer vänder sig handboken även till besökare och dess anhöriga för att skapa bättre möjligheter för funktionshindrade att kunna delta i olika kulturverksamheter.

- Skriften är lättillgänglig och befriad från pekpinnar och vill i stället visa på möjligheter, säger Tomas Melander, projektutvecklare och regissör på Scenkonstbolaget.

Ofta saknas rutiner för vilka möjligheter som finns för funktionshindrade att delta i offentligt finansierade arrangemang. Det vill Scenkonstbolaget nu råda bot på. Redan i dag syntolkas vissa föreställningar och antalet arrangemang som teckentolkas har utökats.

Boken "Lathund för tillgänglighet"
Illustration:
Jens Ahlbom

I hela landet

- Lathunden sprids nu över hela landet. Vi kommer även att satsa på personalutbildning i anslutning till handboken för att kunna bemöta skiftande behov, tillägger Tomas Melander.

Lathunden är skriven av Hans Sjöberg, dramatiker och regissör sedan över 20 år. Han har även diagnosen MS men arbetar vidare med sitt konstnärliga yrkesutövande. Humoristiska och talande illustrationer av Jens Ahlbom pryder skriften.

Lathunden kan beställas via webben www.scenkonstbolaget.se/shoppen eller på telefon 060-18 03 17.


Tillbaka till toppen