Omvårdnad är allmänmänsklig

2010-08-11 21:47

Demens är en sjukdom som kan utvecklas under många år med allt från symtom som dåligt minne till behov av fullständig omvårdnad. Det innebär olika krav speciellt då både hälso- och sjukvård samt socialtjänsten involveras.

Sverige förebild

– Svensk forskning har varit framträdande inom både medicin och omvårdnad under många år. Däremot är det en utmaning att ta fram riktlinjer för demens, menade Gösta Bucht, professor i geriatrik och ordförande i prioriteringsgrupp medicin på Socialstyrelsen.

– Arbetsgången måste lösas tillsammans. Vi behöver arbeta i team, ett bra sätt att komma framåt. Först krävs en basal demensutredning, säger han.

Gösta Bucht.jpg

Teamet kring den demenssjuke betonades av professor
Gösta Bucht från Socialstyrelsen. Foto: Barbro Nilsson 

Godartad glömska

– Många är oroliga att de har demens men de allra flesta har en godartad åldersglömska som ofta är stabil och inte blir värre. Men de som har en demenssjukdom har rätt att få veta det, understryker han.

Första symtomet är ofta minnesstörning eller att personen upplever sig inte klara sig intellektuellt lika bra. Det finns kanske hundra olika sjukdomar i hjärnan som kan ge liknande symtom. Något initialt prov som kan ge svar på vilken demens det är finns inte. Därför är det extra viktigt med en anamnes från den sjuke och någon anhörig för att få grepp om vad som fungerar och inte.

Söker minsta gemensamma nämnare

I dag arbetar personal mycket olika inom primärvården, på sjukhusen och inom kommunerna. Det gäller att hitta minsta gemensamma nämnare.

– Behov av ett team kring patienten med personal med olika kunskaper om medicin, miljö och aktiviteter kan inte nog betonas. I första hand kan vi nästan alltid lindra med åtgärder som inte är medicinska, avslutar Gösta Bucht.

 

Text: Barbro Nilsson


Tillbaka till toppen