Öppet hus på länssjukhuset om kost gav mersmak

2012-05-04 11:33

– Beställer man rätt portionsstorlek till patienterna så får de i sig rätt mängd näring och tillfrisknar snabbare! Det var budskapet när köket på länssjukhuset bjöd in vårdpersonal till öppet hus om patientkost. Under två dagar fick personalen lära sig hur mycket energi en patient bör få i sig per dygn och att det inte lönar sig att slarva med patienternas mellanmål.

{ImageGallery}


Patientens välmående var i fokus när köket bjöd in till öppet hus om kost. Uppdukat fanns de vanligaste kosterna; SNR-, A- och E-kost, för att visa hur mycket en patient faktiskt ska äta per dag. Vanligast på länssjukhuset är att avdelningarna beställer A-kost till sina patienter, dvs. allmänkost för sjuka. Nästan lika vanligt är att patienterna tyvärr inte orkar äta upp hela portionen.

– Det kommer tillbaka många halvätna tallrikar till oss i köket varje dag. Det betyder att patienten inte får i sig den näring och energi som den behöver för att tillfriskna. Därför är det viktigt att vårdpersonalen beställer mat utifrån den enskilda patients aptit, säger Karin Henningsson, enhetschef på Kök i Sundsvall.
– Orkar inte en patient äta upp en A-kost måste man beställa en E-kost istället som är mindre men innehåller lika mycket energi.

Mellanmål ska stå för 30-40 % av det dagliga energiintaget

Uppdukat under dagen fanns också verkligheten, dvs. en patients genomsnittliga intag av mat under ett dygn på länssjukhuset. Istället för de rekommenderade 2000 kcal som en patient bör få i sig, får en patient i genomsnitt bara i sig ca 1100 kcal per dag. Det beror bland annat på att patienterna inte orkar äta upp sin mat men också på att patienterna inte får de mellanmål som de behöver.

– Mellanmål är jätteviktiga för patientens totala intag av energi under dagen. En rekommendation är att de ska få ca 30-40 procent av sin energi från mellanmål, berättar Karin Henningsson.

I samband med öppet hus-dagarna lanserades en variation av aptitretande mellanmål som beställs färdiga från köket. Tanken är att de färdiga mellanmålen ska underlätta för vårdpersonalen och ge dem mer tid att fokusera på patienterna.

– Mellanmålen både ser goda ut och smakar jättegott. Det är väldigt smidigt för oss att kunna beställa dem färdiga, sa en sjuksköterska medan hon provsmakade de olika mellanmålen.

Mindre matavfall är bra för miljön och ekonomin

Det är inte bara patienten som tjänar på att de får rätt kost. Att personalen beställer rätt kost minskar också landstingets kostnader och miljöpåverkan eftersom mindre mat måste kastas. En mätning som köket gjorde i november 2011 visar att det slängs ca 61 000 patientportioner per år på länssjukhuset vilket motsvarar en kostnad på 3,6 miljoner för landstinget. Genom dessa öppet hus-dagar och kampanjen ”Rätt kost till rätt patient” hoppas köket att matavfallet ska minska.

– Vi ska göra en ny mätning av den mat som kommer tillbaka från vårdavdelningarna om några veckor. Då hoppas vi på ett bättre resultat, avslutar Karin Henningsson.

Kort fakta om de vanligaste kosttyperna

SNR-kost

SNR-kost är för de ”friska sjuka”, d.v.s. för patienter med sjukdomar som inte påverkar näringstillståndet. Kosten följer de svenska näringsrekommendationerna (SNR) och innehåller mer kolhydrater och mindre protein och fett jämfört med A- och E-kost.

A-kost

A-kost är grundkosten för de flesta sjuka. Portionerna är något mindre än en SNR-kost
men innehåller samma mängd näringsämnen som kroppen behöver för att läka.

E-kost

E-kost är till patienter som har dålig aptit och inte orkar äta upp en hel portion. Kosten är berikad med extra fett och protein. Portionen är hälft en så stor som en A-kost men energiinnehållet är detsamma.


Tillbaka till toppen