Öppna jämförelser kollektivtrafik - tågutbudet ökar

2014-05-02 11:23

Sveriges Kommuner och Landstings första Öppna jämförelser för kollektivtrafiken visar att Västernorrland har nöjda resenärer. Länet har också ett bra tågutbud som innebär att vi är bland de fem bästa när det gäller den regionala tågtrafiken.

Ovan ser du tabell över tågutbud i länen. Här räknas utförd trafik enligt tidtabell, inklusive trafik som sätts in vid behov men exklusive inställd trafik.

Siffrorna i Öppna jämförelser baseras på siffror från 2012. Trenden är att den regionala tågtrafiken ökar och ökningen är större än för busstrafiken. Landstinget har genom finansieringen av Norrtåg gjort en offensiv satsning på regional tågtrafik senaste åren. Ny statistik visar att resandet med Norrtåg har ökat med i snitt 31 procent under 2013.

Resultat i urval

  • När det gäller andel nöjda resenärer ligger Västernorrland strax över rikssnittet.
  • I Västernorrland körs knappt tio procent av fordonskilometrarna med buss på förnybara drivmedel. I riket är motsvarande siffra 37 procent.
  • En upphandling av kollektivtrafik i Västernorrland har nyligen genomförts och i juni 2014 börjar den nya trafiken rulla. Nytt är bland annat elbussar som kommer att trafikera tätorten i Härnösand och Sollefteå. När det nya avtalet för kollektivtrafiken träder i kraft kommer andelen fordonskilometer med buss som körs med förnybara drivmedel att öka även i vårt län.

Ta del av hela Öppna jämförelser kollektivtrafik 2014 (pdf)

FAKTA Gemensamt ansvar för kollektivtrafiken

Den 1 januari 2012 trädde den nya kollektivtrafiklagen i kraft och kartan för kollektivtrafik ritades om i Sverige. Kommunerna och landstinget i varje län är gemensamt ansvariga för den regionala kollektivtrafiken. Det gör att förutsättningar för kollektivtrafiken i Sverige går att jämföra på ett helt nytt sätt. Sifforna i rapporten är därför baserade på 2012.

I Västernorrland ansvarar Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för kollektivtrafiken. Landstinget finansierar tågtrafik, busstrafik mellan kommuncentra och sjukresorna. Läs mer på www.lvn.se/trafik 

 


Tillbaka till toppen