Ortopeden tar emot patienter på helger

2010-09-30 08:31

550 patienter har tagits emot på ortopedmottagningen vissa helger tack vare en extra kraftsamling av personalen på Länssjukhuset Sundsvall Härnösand. Allt för att minska väntetider och kunna klara vårdgarantin.

–  Vi vill komma i kostymen så att vi klarar vårdgarantin och kan ta emot patienter inom tre månader. Då kan vi få ett bättre patientflöde och få ta del av statens kömiljard, säger Lennart Bengtsson, verksamhetschef på ortopedkliniken vid Länssjukhus.

Många remisser

– Periodvis har vi legat bra till men om någon läkare blir sjuk, barnledig eller går på annan tjänstledighet märks det direkt eftersom vi har ett stort inflöde av remisser.

På mottagningen tar de emot cirka 340 remisser i månaden.

– För att få bort ”ryggsäcken” har vi satt in extra mottagningar på helger. En helg i augusti då vi jobbade tio timmar per dag lyckades vi ta emot 350 patienter. Men det ledde i sin tur till flera remisser, så det finns att göra, menar han.

Lugnt på helgen                     Flitens operationslampa lyser nu även under helger på Länssjukhuset Sundsvall Härnösand. Här opererar handkirurg Mats Wadsten en fot assisterad av operationssköterskan Kerstin Wadell

–  De patienter som besökte mottagningen under helgen uppskattade att få komma och tyckte det var lugnt och skönt, vilket även vi läkare uppskattade och kunde arbeta ostört.

Extra ersättning har utgått till personalen för att de ställer upp på detta helgjobb.

Vinster för alla

– Det är en stor vinst för både patienter och oss att köerna minskar. Att ständigt dras med långa köer är något som tar både tid och kraft från personalen. Dessutom är det kostsamt, understryker Unni Ivefors, enhetschef på ortopeden.

Många handoperationer

En kort period medger de att det går att göra en extra insats men så kan inte vården bedrivas på sikt.

– När vi tar emot så många patienter leder det till flera operationer och nästa problem. Därför har vi en helg speciellt jobbat mest med mindre handkirurgiska operationer, som inte kräver narkos. Dessa patienter kan själva gå hem efter några timmar, förtydligar Lennart Bengtsson.

På en dag kan därför ett 10-tal patienter hinnas med.

– I Stockholm kostar en sådan operation 8.000 kronor. Vi har alltså jobbat in 80.000 kronor på sex timmar, säger Unni Ivefors.

Samverkar i länet

För större ingrepp när det gäller operationer av höft och knä samverkar Länssjukhuset med Örnsköldsvik och Sollefteå. Ett 60-tal patienter har fått hjälp inom länet under sommaren.

– Vi kommer att fortsätta samverka och de andra sjukhusen är beredda att ta emot ett par patienter i veckan om vi behöver hjälp, säger han.

Patienter har även opererats i Umeå och Uppsala förutom hos flera vårdgivare i Stockholm.

Få läkare

Anledningen till att ortopeden inte har hunnit med alla patienter i tid är att det är knapert med läkarresurser.

– Personalstyrkan speciellt på läkarsidan är mycket sårbar. När läkare är lediga eller forskar växer köerna snabbt. Just handoperationer kan vi kontrollera själva men centraloperation kan vara en flaskhals ibland, förklarar han.

För att helt komma i kapp väntelistan och kunna hålla vårdgarantin skulle ortopeden behöva öka operationsverksamheten med 25 procent.

–  På sikt hoppas vi ha kapacitet så att vi kan klara av våra egna patienter, men vi är inte riktigt där än, avslutar Lennart Bengtsson.

                                                                                                        
                                                                                                   Text och foto: Barbro NilssonTillbaka till toppen