Ortopedteknik samordnas i Landstinget Västernorrland

2010-08-11 21:47

Från och med den 1 mars 2010 finns det en länsgemensam ortopedteknisk avdelning (OTA) i Västernorrland. En rockad som minskar kostnaderna med flera miljoner.

– Det här gör att vi minskar kostnaderna med ungefär fem miljoner kronor per år. Pengar som nu kan komma till gagn för patienterna på ett bättre sätt, säger landstingsdirektör Lars Bolin.

Att tillverka olika slags ortoser är en av de största uppgifterna för OTA. Mönstret har patienten själv fått välja.

Foto: Marlene Axemo Gode

OTA på alla länets sjukhus

En ortopedteknisk avdelning hjälper både barn och vuxna med till exempel proteser, ortoser och korsetter. Divisionschef Karin Rapp vid Länssjukhuset, som drivit arbetet, hoppas att patienterna inte ska märka av förändringen allt för mycket.

– Självklart är det viktigt att patienterna även fortsättningsvis får den hjälp de behöver, säger hon.

Externa leverantörer sägs upp

Hittills har tjänsterna köpts in av externa företag i såväl Sollefteå som Örnsköldsvik. De avtalen har nu sagts upp och i Sollefteå upphör samarbetet med den externa leverantören helt. I Örnsköldsvik kommer den externa verksamheten att införlivas i landstingets regi.

– Vi tar över personal och de delar av verksamheten som vi behöver. Det gör att vi kan samordna hela den ortopedtekniska verksamheten i länet vilket ger en kostnadsreducering, säger upphandlingschef Sören Lanner.

Störst förändring i Sollefteå

I Sollefteå kommer OTA att vara öppen varje onsdag från och med mitten av mars. Behövs ytterligare mottagning på plats så kan det vid behov utökas till fler dagar men grundbemanningen kommer att vara en dag i veckan till att börja med.

För sjukhusets dagliga behov av OTA:s produkter kommer ett lager att finnas på sjukhuset.

Likvärdig vård i hela länet

Då verksamheten har bedrivits av olika företag har den hjälp patienterna fått kunnat variera. Med den nya organisationen kommer alla länets medborgare att få likvärdig vård.

I Örnsköldsvik finns idag specialutbildad personal för utprovning av bröstproteser. Hon kommer att besöka Sollefteå Sjukhus vid behov. Under hösten 2010 kommer en kirurgsjuksköterska att utbildas i Sollefteå. Kirurgen tar sedan över bröstprotesutprovningar i egen regi.            

- Vårt mål är att det ska bli bättre för patienterna. Vi säkrar kompetensen nu när vi tar över och driver verksamheten själv, avslutar enhetschef Charlotte Berglund.

Sara Johansson
Landstingsstaben Information 


Tillbaka till toppen