Ortopedtekniska hjälpmedel som ej tillhandahålls längre

2010-08-11 21:47

Information med anledning av Landstingsstyrelsens beslut 090929

Patienter hänvisas  till andra leverantörer än Landstinget Västernorrland när det gäller:

1. Hjälpmedel för att utöva idrott eller utföra arbete.

2. Korsett och gördlar enbart för att lindra symptom.

3. Skoåtgärder och inlägg för bättre komfort utan diagnos.

Nedanstående diagnoser berättigar till skoåtgärder och inlägg:

Medfödda missbildningar.

Neurologiska sjukdomar.

Reumatoid artrit eller andra kroniska artriter.

Artros som är relevant för fotbesvären.

Resttillstånd efter frakturer som är relevanta för fotbesvären.

Diabetes.

Benlängdsskillnad 2 centimeter eller mer, i undantagsfall 1,5 centimeter efter protesingrepp.

Status efter partiella fotamputationer.

Grav cirkulationsstörning i fötterna (arteriell insufficiens med risk för sår eller uttalade ödem).

Behov av olikstora skor, två storlekar eller mer. 

Stabiliserande knäortoser tillhandahålls om de behövs i det dagliga livet.

Frakturortoser ska inprovas med förtur för att kunna användas under så stor del av läkningsperioden som möjligt. I första hand ska prefabricerade sådana användas.
 
Mer information om Hjälpmedel: Hitta rätt vård/hjalpmedel  


Tillbaka till toppen